BI1 - Elämä ja evoluutio
دورة المجتمع
طالب
الوصف

Tervetuloa biologian 1. kurssille tutustumaan elämän ihmeisiin!

Keskeiset sisällöt

Biologia tieteenä

 • elämän ominaisuudet, perusedellytykset ja organisaatiotasot
 • biologiset tieteenalat ja tutkimusmenetelmät
 • biologisen tiedon esittäminen mallien avulla

Solu elämän perusyksikkönä

 • elämän syntyvaiheet
 • solujen rakenne ja energiatalous
 • DNA ja geenien ilmeneminen

Eliön elinkaari

 • suvullinen ja suvuton lisääntyminen
 • muuntelu
 • kasvu, kehittyminen ja kuolema

Evoluutio

 • luonnonvalinta ja sopeutuminen
 • lajien syntyminen ja häviäminen

Eliökunnan rakenne

 • eliökunnan sukupuu

Biologian kokeellisuuteen liittyvä pienimuotoinen tutkimus tai projekti

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa kokemuksia, jotka syventävät kiinnostusta biologiaa ja sen opiskelua kohtaan
 • käyttää ja arvioi kriittisesti biologisia tietolähteitä sekä ilmaisee ja perustelee erilaisia näkemyksiä biologialle ominaisella tavalla
 • tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan
 • ymmärtää evoluution jatkuvuuden, prosessit ja merkityksen
 • osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen ja tulkita sen kehitystä
 • työskentelee kokeellisesti tai toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen tai projektin yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Tutustu aluksi kurssin ohjeisiin.

 

التحقق من المجتمع
التكاليف
التقييمات