Tietosuojakäytäntö

1. Rekisterinpitäjä

Mikkelin kaupunki (y-tunnus 0165116-3)

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia (jäljempänä “Otavia")

Otavantie 2B, 50670 Otava

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

xxxxxxx (at)otavia.fi

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa tietosuoja-asioissa

Samuel Marie-Louise, tietosuojavastaavan edustaja samuel.marie-louise(at)otavia.fi

Mikkelin kaupungin tietosuojavastaava tietosuojavastaava(at)mikkeli.fi

Rekisterinpitäjä pyytää tarvittaessa rekisteröityä täsmentämään pyyntöään. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmennetaan ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä. Otavia vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

4. Rekisterin nimi

Wwa-palvelun asiakas- ja käyttäjätietojen rekisteri.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen. Tietojen käsittelyn takoituksena on:

  • yhteistyöasiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden välisen suhteen hoitaminen

  • palveluiden tarjoaminen ja hallinnointi

  • väärinkäytösten, petosten ja muiden rikosten havainnointi, estäminen ja selvittäminen

6. Reksiterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja wwa-palvelun käyttäjiksi rekisteröityneistä henkilöistä:

• nimi, sähköpostiosoite

• käyttäjätunnus ja salasana (wwa-tunnus)

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja yhteisöjen sekä yhteistyökumppaneiden päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:

• nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

• asiakashistoria (esim. yhteydenotot)

• sähköisten palveluiden käyttäjätunnukset ja salasanat

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröimisen yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla, esimerkiksi evästeitä (cookies) käyttämällä, rekisteröidyltä itseltään tämän suostumuksella.

8 Rekisterin suojaukseen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä ko. tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

9 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 ja 3 mainittuun osoitteeseen. Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet:

Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu verlvontavianomaiselle, erityisesti siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa väitetty rikkomus on tapahtunut.